Elurikkuse tõeline värv ja sära ei peitu mitte ainult sügaval ekvatoriaalsetes vihmametsades, vaid samavõrra ka siin meid ümbritsevas metsavöötmes – rabades, lamminiitudel ja loodusmetsas. Sestap oleme otsustanud anda oma väikese panuse meie koduümbruse liigirikkuse säilimiseks läbi Mardu luhtade hoolduse ja metsa traditsioonilise majandamise.

Hukkunud kimalased sõiduteel

Meie vahetu ümbruse moodustavad Tõramaa oja kaldale aastasadade jooksul inimese ja looduse koostööst sündinud lamminiidud ja neid palistavad suured metsamassiivid, kus paiguti pole kirvest ega saagi nähtud poolteistsada aastat.

Loodust kaitsta, tähendab teada seda, mida üks või teine liik sinu kõrval eluks vajab. Selleks, et teada, kuidas on kujunenud niidud ja millisel moel on omal ajal metsatöid tehtud nii, et nende elurikkus on jõudnud meieni, oleme sukeldunud inimmälu sügavustesse. Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolisest Arhiivist leiab katkeid sellest, kuidas inimesed on siin metsasügavustes ajast aega elanud ja see omakorda aitab meil täna oma tegevusi planeerida nii, et elurikkust jaguks ka tulevastele põlvedele.