Instagram

Laululinde vaigistamata – rinnamärgid looduse ülistuseks

Käsitöö, disain ja traditsioonid käivad Mardu tootearenduses tihedalt koos. Meie ideed looduskaitsest, kultuuripärandist ja Soomaa väärtustest kõnelemiseks leiavad materjalis väljundid Eesti parimate kunstnike ja noorte disainerite käe läbi. Meie toodete ühisnimetajaks on Mardust võetud / Inspired by Mardu

Esimeseks käegakatsutavaks näiteks selles seerias on rinnamärgid alapealkirjaga Laululinde vaigistamata / Don't Silence The Birds.

GRAM ehtekunstnikega koostöös valminud rinnamärgid kõnelevad puhta keskkonna, sääskede, laululindude ja loovuse omavahelisest seosest. Mardust inspireeritud rinnamärgid on valminud laserlõikuses ning masingraveeringus. Rinnamärkide värvivarieeruvus on saavutatud elava tule abil metalli töödeldes. Käsitööd ja kaasaegset tehnikat kombineerides on iga märk omanäoline ja kordumatu nii nagu on omanäolised ja kordumatud kõik nende tulevased omanikud.
Mardust võetud / Inspired by Mardu on tooteseeria, mis disainereid kaasates kõneleb nüüd ja tulevikus loodusest ja selle kaitsest, Soomaast, Mardu talust ja teistest olulistest väärtustest meie ümber. Toodete kaudu esitatavad lood on inimmõõtmelised, kõnetades Mardu egiidi alt loodud esemete uusi omanikke vaiksel veenval toonil. Traditsiooniliste kaitsemärkide ja mustrite eeskujul on meie ja kunstnike ühisloomingusse sisse kirjutatud tegevused ja eesmärgid, mis aitavad hoida meie kõigi ühist pärandit ja keskkonda.

Ositi Sääsepirina Alguse Kontserdist ja Soomaa sääse ning linnurohkusest alguse saanud rinnamärkide seeria on loodud looduskaitseliste tööde ehk Mardu talu niitude taastamiseks ja hoolduseks vajalike tegevuste toetuseks. Sääsemärkidele on peagi järgnemas teisedki liigid, kelle kohalolu me tihti ei märka, kuid kelle puudumine on märgiks sellest, et oleme oma ümbruse suhtes hoolimatult käitunud. Olles osa tervikust mõjutab iga lüli äralangemine kogu tervikpilti ning lõpuks oleme kõige suuremaks kannatajaks meie liigina.

Mardu stuudio on ühe Soomaa vanima põlistalu taastamiseks loodud ideede kiirendi ja tulevane loomemajanduskeskus, mis keskendub disaini ja käsitöö koostöö arendamisele. Usume, et inimmõõtmelise maailma keskmeks on väikesemahuline säästlik toodang, mis ammutab oma jõu ja ideed traditsioonilistest töövõtetest ja meie vahetust keskkonnast.

Mardust võetud / Inspired by Mardu esimesi tooteid võib leida lisaks GRAM ehtestuudiole ka Eesti Disaini Majast ning Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumist.

Lisa kommentaar

Email again: